slide1
MOTOSAPATOARE RURIS 650 KSD + ROTI CAUCIUC + RARITA, 6 CP, LATIME DE LUCRU 80-100 CM RURIS

Cod produs: -


Detalii:

DESCRIERE PRODUS :

Motos?p?toarea RURIS 650KSD vine ca o noutate pe pia?? ?i completeaz? gama motosapelor RURIS, fabricate în urm? cu 20 ani la Craiova. Noutatea RURIS este legat? de nou? tehnologie de construc?ie a cutiei de viteze, care are un num?r de 3 trepte (2 viteze înainte ?i 1 vitez? în mar?arier). Datorit? robuste?ii ?asiului, am ales s? folosim un motor diesel cu vibra?ii reduse care dezvolt? o putere de 6 CP ?i un consum de carburant redus cu 20%, comparativ cu un motor tradi?ional. Confortul ?i manevrabilitatea sunt asigurate de ghidonul prelungit, care se traduce într-o pozi?ionare exact? a motos?p?toarei în timpul func?ion?rii. Simplul mod de pornire al motorului este asigurat de supapa decompresor pozi?ionat? pe carterul motorului, astfel modul de pornire este simplu. Motos?p?toarea RURIS 650KSD permite montarea tuturor accesoriilor cum ar fi: Plugul simplu ?i reversibil, remorc?, plantatorul de cartofi etc. Montajul accesoriilor este simplu de f?cut ?i rapid. Între?inerea, manevrabilitatea sunt u?oare ?i permit tuturor utilizatorilor RURIS s? poate lucra eficient în tot timpul anului.

Caracterizare Motosape ?i Motos?p?toare
Motosapele/Motos?p?toarele au ca ?i caracteristic? sistemul de transmisie, trac?iune (osia motoare) pe care sunt fixate cu ajutorul ?uruburilor ro?ile de transport sau frezele s?p?toare în func?ie de utilizare.
Motosapele/Motos?p?toarele sunt în principal concepute pentru func?ia de s?pare cu ajutorul frezelor de s?p?toare, montate cu ?uruburi pe singura osia motoare.
Transmisia, trac?iunea (osia motoare) ?i ma?ina propriu-zis? formeaz? un ansamblu inseparabil ?i nu pot func?iona din punct de vedere constructiv altfel.
Pe aceste tipuri de ma?ini Motosap?/Motos?p?toare nu se pot monta scule ce pot fi ac?ionate prin ridicare, coborâre, biel?-manivel? sau care pot fi ac?ionate de o priz? de putere a?a cum este în cazul unui motocultor.
Pe orice tip de motosape/motos?p?toare se pot monta accesorii ce func?ioneaz? exclusiv prin tractare ?i nu necesit? aprobarea produc?torului pentru montajul acestora.

Capacitate baie ulei de motor: 1.1 l

Capacitate baie ulei de transmisie: 3.2 l

Primul schimb de ulei se face dupa 5 ore de functionare in sarcina usoara (perioada de rodaj) si apoi schimbul de ulei de transmisie se face la fiecare 50 ore iar schimbul de ulei de motor la fiecare 25 de ore de functionare.

PREŢ:

Include TVA

2899.00 RON
2799.00 RON